برچسب: ادبیات گمانه‌زن

افتتاح یک کتابفروشی ویژه ادبیات گمانه‌زن

بهار امسال در بین همه اخبار نگران‌کننده مربوط به کرونا و تعیین حد و حدود فاصله‌گذاری اجتماعی خبری از دنیای کتاب آمد که یک‌جورهایی با حال و هوای ژانری این روزها همخوانی داشت، خبر افتتاح اولین کتابفروشی تخصصی ادبیات داستانی گمانه‌زن؛ کتابفروشی راما در تهران.
اما ادبیات گمانه‌زن چیست و این کتابفروشی چه حال و هوایی دارد؟

افتتاح یک کتابفروشی ویژه ادبیات گمانه‌زن

بهار امسال در بین همه اخبار نگران‌کننده مربوط به کرونا و تعیین حد و حدود فاصله‌گذاری اجتماعی خبری از دنیای کتاب آمد که یک‌جورهایی با حال و هوای ژانری این روزها همخوانی داشت، خبر افتتاح اولین کتابفروشی تخصصی ادبیات داستانی گمانه‌زن؛ کتابفروشی راما در تهران.
اما ادبیات گمانه‌زن چیست و این کتابفروشی چه حال و هوایی دارد؟