سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: ادبیات کلاسیک

جاده کورمک مک کارتی

جاده

معرفی کتاب جاده اثر کورمک مک کارتی در این رمان، مردی به همراه پسرش در جاده های آمریکا

جاده کورمک مک کارتی

جاده

معرفی کتاب جاده اثر کورمک مک کارتی در این رمان، مردی به همراه پسرش در جاده های آمریکا