سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: ادبیات چین

خونفروش، ادبیات چین آقای معمولی

ماجراهای یک آقای معمولی

شو سن گوان شخصیت اصلی رمان «خون فروش»، کسی که نمی‌توانیم او را یک قهرمان بنامیم، یک آدم ساده و آقای معمولی است که در کارخانه ابریشم‌سازی گاری‌های پیله را هل می‌دهد. یک کارگر ساده، در کشوری که حزب کارگران بر کشور حکومت می‌کند. سن گوان چند سالی پیش از به قدرت رسیدن کمونیست‌ها به دنیا آمده است. در نتیجه دوران جوانی و میانسالی‌اش مصادف است با حکومت صدر مائو و تحولات پرشمار و شتابان آن زمانِ چین. رد پای همه‌ی این وقایع تاریخی در جای‌جای کتاب هست و یوهوآ استادانه بدون هیچ‌گونه زیاده‌روی توانسته داستانش را استوار بر پس‌زمینه‌ی تاریخی آن دوران روایت کند. در این یادداشت «خون فروش» به‌ویژه از حیث تاریخی بررسی شده است.

نوجوان چین

آشنایی با 7 کتاب ادبیات کودک و نوجوان چین

ترجمه و انتشار 7 کتاب از ادبیات کودک و نوجوان چین فرصتی برای آشنایی و ارزیابی فراهم کرده. خواندن این آثار فرصتی است برای بازکردن پنجره‌ای به کشوری که دانسته‌های ما از آن دچار تناقض عجیبی است، هم کم است چون نمونه‌های زیادی از آن را نمی‌شناسیم، هم زیاد است چون مشترکات باستانی داریم و هم تحت تاثیر مسائل سیاسی است. و چه چیزی بهتر از ادبیات می‌تواند این شناخت را در دنیای کنونی که همگی به گفت‌وگو نیاز داریم به ما بدهد؟

تغییر ناداستان

داستان یا ناداستان؛ مسئله این نیست

«تغییر» آن‌قدر فراگیر است که می‌تواند هم داستان باشد، هم ناداستان، هم خودزندگینامه، هم رمان، هم جستارِ روایی، هم تاریخ‌نگاریِ کشورِ چین در دوره‌ای مهم، که یکی از اساسی‌ترینِ مؤلفه‌های مشترک در آن دوران و در جای‌جای این متن، تغییر است. تغییر از ترجمه‌ی انگلیسیِ کتابی با عنوان «Change» ترجمه‌ی هوارد گلدبارت به فارسی برگردان شده است، تغییر از ترجمه‌ی انگلیسیِ کتابی با عنوان «Change» ترجمه‌ی هوارد گلدبارت به فارسی برگردان شده است،، روایتگر تغییراتِ سیاسی و اجتماعیِ چین بین سال‌های ۱۹۶۹ تا ۲۰۰۹ است، که مو یان آن‌ها را در قالب داستان‌هایی خواندنی به تصویر کشیده است

غذای چینی مزه غذاها

انقلاب فرهنگی و مزه غذاهای چینی

مزه‌شناس درباره وضعیت عمومی مردم چین در دهه‌های ۵۰، ۶۰  و ۷۰ میلادی است. سه دهه تاثیرگذار در تاریخ چین، در اولی حکومت کمونیستی تثبیت شد، در دومی انقلاب فرهنگی چین را زیرورو کرد و در سومی کمی کشور بازتر شد. البته هنوز مانده بود تا دوره گشایش اقتصادی و آغاز رفاه چینی‌ها. لو ونفو در این رمان تحولات زندگی مردم در انقلاب فرهنگی و تاثیرگذاری کمونیسم بر زندگی چینی‌ها را با تاکید بر «غذا» به تصویر درآورده است. نکته حائز اهمیت در این روایت تاکید بر مزه‌کردن غذاهاست. یعنی خوردن نه به قصد سیر شدن بلکه به قصد لذت بردن از مزه‌ها است.

خونفروش، ادبیات چین آقای معمولی

ماجراهای یک آقای معمولی

شو سن گوان شخصیت اصلی رمان «خون فروش»، کسی که نمی‌توانیم او را یک قهرمان بنامیم، یک آدم ساده و آقای معمولی است که در کارخانه ابریشم‌سازی گاری‌های پیله را هل می‌دهد. یک کارگر ساده، در کشوری که حزب کارگران بر کشور حکومت می‌کند. سن گوان چند سالی پیش از به قدرت رسیدن کمونیست‌ها به دنیا آمده است. در نتیجه دوران جوانی و میانسالی‌اش مصادف است با حکومت صدر مائو و تحولات پرشمار و شتابان آن زمانِ چین. رد پای همه‌ی این وقایع تاریخی در جای‌جای کتاب هست و یوهوآ استادانه بدون هیچ‌گونه زیاده‌روی توانسته داستانش را استوار بر پس‌زمینه‌ی تاریخی آن دوران روایت کند. در این یادداشت «خون فروش» به‌ویژه از حیث تاریخی بررسی شده است.

نوجوان چین

آشنایی با 7 کتاب ادبیات کودک و نوجوان چین

ترجمه و انتشار 7 کتاب از ادبیات کودک و نوجوان چین فرصتی برای آشنایی و ارزیابی فراهم کرده. خواندن این آثار فرصتی است برای بازکردن پنجره‌ای به کشوری که دانسته‌های ما از آن دچار تناقض عجیبی است، هم کم است چون نمونه‌های زیادی از آن را نمی‌شناسیم، هم زیاد است چون مشترکات باستانی داریم و هم تحت تاثیر مسائل سیاسی است. و چه چیزی بهتر از ادبیات می‌تواند این شناخت را در دنیای کنونی که همگی به گفت‌وگو نیاز داریم به ما بدهد؟

تغییر ناداستان

داستان یا ناداستان؛ مسئله این نیست

«تغییر» آن‌قدر فراگیر است که می‌تواند هم داستان باشد، هم ناداستان، هم خودزندگینامه، هم رمان، هم جستارِ روایی، هم تاریخ‌نگاریِ کشورِ چین در دوره‌ای مهم، که یکی از اساسی‌ترینِ مؤلفه‌های مشترک در آن دوران و در جای‌جای این متن، تغییر است. تغییر از ترجمه‌ی انگلیسیِ کتابی با عنوان «Change» ترجمه‌ی هوارد گلدبارت به فارسی برگردان شده است، تغییر از ترجمه‌ی انگلیسیِ کتابی با عنوان «Change» ترجمه‌ی هوارد گلدبارت به فارسی برگردان شده است،، روایتگر تغییراتِ سیاسی و اجتماعیِ چین بین سال‌های ۱۹۶۹ تا ۲۰۰۹ است، که مو یان آن‌ها را در قالب داستان‌هایی خواندنی به تصویر کشیده است

غذای چینی مزه غذاها

انقلاب فرهنگی و مزه غذاهای چینی

مزه‌شناس درباره وضعیت عمومی مردم چین در دهه‌های ۵۰، ۶۰  و ۷۰ میلادی است. سه دهه تاثیرگذار در تاریخ چین، در اولی حکومت کمونیستی تثبیت شد، در دومی انقلاب فرهنگی چین را زیرورو کرد و در سومی کمی کشور بازتر شد. البته هنوز مانده بود تا دوره گشایش اقتصادی و آغاز رفاه چینی‌ها. لو ونفو در این رمان تحولات زندگی مردم در انقلاب فرهنگی و تاثیرگذاری کمونیسم بر زندگی چینی‌ها را با تاکید بر «غذا» به تصویر درآورده است. نکته حائز اهمیت در این روایت تاکید بر مزه‌کردن غذاهاست. یعنی خوردن نه به قصد سیر شدن بلکه به قصد لذت بردن از مزه‌ها است.