وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: ادبیات هندی

خدای چیزهای کوچک

در حال‌وهوای فاجعه

برای طرفداران روایت‌های غیرخطی، «خدای چیزهای کوچک» می‌تواند تجربه‌ای شگفت و فراموش‌‌­نشدنی باشد. رمانی که نویسنده‌ی هند‌ی‌الاصلش آرونداتی روی را به شهرت جهانی رساند و جایزه­‌ی ادبی من بوکر را به خانه­­‌ی او آورد. رمان روایت‌گر روزی در سال 1969 است که طی آن زندگی یک خانواده­ برای همیشه دگرگون می‌شود. در آن روز اتفاقی هولناک در رودخانه‌ی عصیان‌گر روستای آیه‌منم در هند رخ می‌دهد. نقطه­‌ی مرکزی رمان همین رخداد است که وقایع دیگر در چرخشی اندوه‌بار پیرامون آن می‌گردند و ما در هر گردش به یک زاویه­‌ی تاریک این روایت غریب نگاه می‌اندازیم. به آن چیزهای کوچک و به‌ظاهر بی‌اهمیت زندگی.

گیتانجالی شری نویسنده هندی برنده بوکر بین‌المللی 2022

جایزه بوکر بین‌المللی امسال به گیتانجالی شری رمان‌نویس و داستان‌نویس هندیِ ساکن دهلی‌نو رسید. این نویسنده 64 ساله، تاکنون پنج رمان منتشر کرده و در فهرست نامزدهای جایزه بوکر در کنار جان فوس نروژی، بورا چانگ کره‌ای، الگا توکارچوک لهستانی، میکو کاواکامی ژاپنی و کلودیا پینیرو اسپانیایی قرار داشت. پنج نفر از شش نامزد بوکر بین‌المللی زن بودند. آخرین رمان او «مقبره شن» درباره زن هندی مسنی است که پس از مرگ شوهرش نمی‌تواند به زندگی عادی برگردد. اما وقتی به خانه دختر نویسنده‌اش نقل مکان می‌کند، خیلی چیزها فرق می‌کنند.

هند

وقتی ثروت مثل اجل ناگهانی نازل می‌شود

«قاچار قوچار» عبارتی که تنها ۵ نفر در دنیای داستان  آن را شنیده‌اند و معنایش را می‌فهمند. این عبارت در خانواده آنیتا متولدشده است و تنها او و برادرش و پدر و مادر آنیتا و راوی از آن خبر دارند و وقتی اوضاع پیچیده و بغرنج می‌شود آنیتا می‌گوید «همه‌اش قاچار قوچار شده» اقتصاد خانواده ناگهان متحول شده. از خانه‌ای تنگ و تودرتو و پر از مورچه به خانه‌ای اعیانی در بنگلور رفته‌اند. اما ثروتمند شدن بخصوص اگر مثل اجل ناگهانی باشد، دردسرهای زیادی هم دارد.

خدای چیزهای کوچک

در حال‌وهوای فاجعه

برای طرفداران روایت‌های غیرخطی، «خدای چیزهای کوچک» می‌تواند تجربه‌ای شگفت و فراموش‌‌­نشدنی باشد. رمانی که نویسنده‌ی هند‌ی‌الاصلش آرونداتی روی را به شهرت جهانی رساند و جایزه­‌ی ادبی من بوکر را به خانه­­‌ی او آورد. رمان روایت‌گر روزی در سال 1969 است که طی آن زندگی یک خانواده­ برای همیشه دگرگون می‌شود. در آن روز اتفاقی هولناک در رودخانه‌ی عصیان‌گر روستای آیه‌منم در هند رخ می‌دهد. نقطه­‌ی مرکزی رمان همین رخداد است که وقایع دیگر در چرخشی اندوه‌بار پیرامون آن می‌گردند و ما در هر گردش به یک زاویه­‌ی تاریک این روایت غریب نگاه می‌اندازیم. به آن چیزهای کوچک و به‌ظاهر بی‌اهمیت زندگی.

گیتانجالی شری نویسنده هندی برنده بوکر بین‌المللی 2022

جایزه بوکر بین‌المللی امسال به گیتانجالی شری رمان‌نویس و داستان‌نویس هندیِ ساکن دهلی‌نو رسید. این نویسنده 64 ساله، تاکنون پنج رمان منتشر کرده و در فهرست نامزدهای جایزه بوکر در کنار جان فوس نروژی، بورا چانگ کره‌ای، الگا توکارچوک لهستانی، میکو کاواکامی ژاپنی و کلودیا پینیرو اسپانیایی قرار داشت. پنج نفر از شش نامزد بوکر بین‌المللی زن بودند. آخرین رمان او «مقبره شن» درباره زن هندی مسنی است که پس از مرگ شوهرش نمی‌تواند به زندگی عادی برگردد. اما وقتی به خانه دختر نویسنده‌اش نقل مکان می‌کند، خیلی چیزها فرق می‌کنند.

هند

وقتی ثروت مثل اجل ناگهانی نازل می‌شود

«قاچار قوچار» عبارتی که تنها ۵ نفر در دنیای داستان  آن را شنیده‌اند و معنایش را می‌فهمند. این عبارت در خانواده آنیتا متولدشده است و تنها او و برادرش و پدر و مادر آنیتا و راوی از آن خبر دارند و وقتی اوضاع پیچیده و بغرنج می‌شود آنیتا می‌گوید «همه‌اش قاچار قوچار شده» اقتصاد خانواده ناگهان متحول شده. از خانه‌ای تنگ و تودرتو و پر از مورچه به خانه‌ای اعیانی در بنگلور رفته‌اند. اما ثروتمند شدن بخصوص اگر مثل اجل ناگهانی باشد، دردسرهای زیادی هم دارد.