سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: ادبیات عرب

ابراهیم نصرالله، شاعر نوستالژیک فلسطینی

ابراهیم نصرالله، شاعر نوستالژیک فلسطینی

شعر ابراهیم نصرالله درهم‌آمیزی نوستالژی و غم غربت فلسطینیان، جنگ و خانه‌بدوشی و مظلومیت عرب‌ها را بازنمایی می‌کند. زبان شعرش نرم و ملایم اما اندیشه‌ای پیچیده و قابل تامل دارد.

فدوی طوقان شاعر فلسطینی

سه شعر از فدوی طوقان، شاعر فلسطینی

فدوی طوقان را یکی از مهمترین چهره‌های شعر مقاومت فلسطین می‌دانند. شعر او تغزلی ناب را همراه با موضوعات اجتماعی، تاریخی و اساطیری درهم می‌آمیزد و هماره امیدواری و عدالت و صلح و آرامش را به نسل‌های آینده سرزمینش نوید می‌دهد.

غاده السمان بنویس من زن عرب نیستم احسنت

بنویس من زن عرب نیستم

  کتاب «بنویس من زن عرب نیستم» شامل یازده داستان کوتاه نوشته‌ی نویسندگان زن عرب است که گردآوری

ساقه بامبو

ساقه بامبو

از جهان وطنی که گذشته‌ی دور دارد، اما تازه به دوران رسیده است بسیار شنیده‌ایم. اما این واژه‌ای

خاطرات تن

خاطرات تن

خاطرات تن، هم از بدن به عنوان یک کالبد جسمی صحبت می‌کند و هم از بدن به معنایی

حق نخل و همسایه‌ها

همه حق دارند!

زمان نوشته شدن دو رمان «همسایه‌ها» (احمد محمود) و «نخل و همسایه‌ها» (غائب طعمه فرمان) به هم نزدیک است. اولی ایرانی است و به زبان فارسی و وقایعش در خوزستان می‌گذرد و دومی عراقی است و به زبان عربی و وقایعش در یکی از محلات فقیرنشین بغداد می‌گذرد. اما تفاوت‌های بین دو رمان هم زیاد است. یادداشت روبرت صافاریان بر «نخل و همسایه‌ها» از این مقایسه شروع می‌کند و سپس بر خود رمان عراقی متمرکز می‌شود.

ابراهیم نصرالله، شاعر نوستالژیک فلسطینی

ابراهیم نصرالله، شاعر نوستالژیک فلسطینی

شعر ابراهیم نصرالله درهم‌آمیزی نوستالژی و غم غربت فلسطینیان، جنگ و خانه‌بدوشی و مظلومیت عرب‌ها را بازنمایی می‌کند. زبان شعرش نرم و ملایم اما اندیشه‌ای پیچیده و قابل تامل دارد.

فدوی طوقان شاعر فلسطینی

سه شعر از فدوی طوقان، شاعر فلسطینی

فدوی طوقان را یکی از مهمترین چهره‌های شعر مقاومت فلسطین می‌دانند. شعر او تغزلی ناب را همراه با موضوعات اجتماعی، تاریخی و اساطیری درهم می‌آمیزد و هماره امیدواری و عدالت و صلح و آرامش را به نسل‌های آینده سرزمینش نوید می‌دهد.

غاده السمان بنویس من زن عرب نیستم احسنت

بنویس من زن عرب نیستم

  کتاب «بنویس من زن عرب نیستم» شامل یازده داستان کوتاه نوشته‌ی نویسندگان زن عرب است که گردآوری

ساقه بامبو

ساقه بامبو

از جهان وطنی که گذشته‌ی دور دارد، اما تازه به دوران رسیده است بسیار شنیده‌ایم. اما این واژه‌ای

خاطرات تن

خاطرات تن

خاطرات تن، هم از بدن به عنوان یک کالبد جسمی صحبت می‌کند و هم از بدن به معنایی

حق نخل و همسایه‌ها

همه حق دارند!

زمان نوشته شدن دو رمان «همسایه‌ها» (احمد محمود) و «نخل و همسایه‌ها» (غائب طعمه فرمان) به هم نزدیک است. اولی ایرانی است و به زبان فارسی و وقایعش در خوزستان می‌گذرد و دومی عراقی است و به زبان عربی و وقایعش در یکی از محلات فقیرنشین بغداد می‌گذرد. اما تفاوت‌های بین دو رمان هم زیاد است. یادداشت روبرت صافاریان بر «نخل و همسایه‌ها» از این مقایسه شروع می‌کند و سپس بر خود رمان عراقی متمرکز می‌شود.