برچسب: ادبیات روس

پرونده‌ای درباره‌ی اختلافات تولستوی و زنش

«خانواده‌های خوشبخت همه مثل هم‌اند، اما خانواده‌های شوربخت هرکدام بدبختی خاص خود را دارند.» این سطور آغازین رمان مشهور آنا کارنینا است. و اگر درباره‌ی هیچ خانواده‌ای صدق نکند، درباره‌ی خانواده‌ی تولستوی‌ها قطعاً صادق است. زن‌وشوهری هنرمند که اما سبک زندگی و دیدگاه‌هایشان به شدت در برابر هم بود. وقتی تولستوی رمانی به نام سونات کرویتسر نوشت، همه‌ی روسیه این داستان را یک جور اظهارنظر درباره‌ی مناسبات نویسنده‌ی نامدار با زنش تلقی کردند. لذا سوفیا رمانی در پاسخ نوشت.

استالین

ماشین‌نویسِ لنین‌گراد

سوفیا پتروونا یک زن ساده است. یک شهروند سر به راه شوروی استالینی و یک ماشین‌نویس. لیدیا چوکوفسکایا داستان زندگی او در سال‌های دهه سی و پیش از آغاز جنگ میهنی را در قالب این رمان کم‌حجم ریخته است. داستان وقایعی که برای یک آدم معمولی در زیر سایه دوران تصفیه و سرکوب استالینی پیش می‌آید. کتاب البته سال‌ها بعد از مرگ استالین در شوروی به چاپ رسید. زمانی که از فشارها کاسته شده بود.

پرونده‌ای درباره‌ی اختلافات تولستوی و زنش

«خانواده‌های خوشبخت همه مثل هم‌اند، اما خانواده‌های شوربخت هرکدام بدبختی خاص خود را دارند.» این سطور آغازین رمان مشهور آنا کارنینا است. و اگر درباره‌ی هیچ خانواده‌ای صدق نکند، درباره‌ی خانواده‌ی تولستوی‌ها قطعاً صادق است. زن‌وشوهری هنرمند که اما سبک زندگی و دیدگاه‌هایشان به شدت در برابر هم بود. وقتی تولستوی رمانی به نام سونات کرویتسر نوشت، همه‌ی روسیه این داستان را یک جور اظهارنظر درباره‌ی مناسبات نویسنده‌ی نامدار با زنش تلقی کردند. لذا سوفیا رمانی در پاسخ نوشت.

استالین

ماشین‌نویسِ لنین‌گراد

سوفیا پتروونا یک زن ساده است. یک شهروند سر به راه شوروی استالینی و یک ماشین‌نویس. لیدیا چوکوفسکایا داستان زندگی او در سال‌های دهه سی و پیش از آغاز جنگ میهنی را در قالب این رمان کم‌حجم ریخته است. داستان وقایعی که برای یک آدم معمولی در زیر سایه دوران تصفیه و سرکوب استالینی پیش می‌آید. کتاب البته سال‌ها بعد از مرگ استالین در شوروی به چاپ رسید. زمانی که از فشارها کاسته شده بود.