وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: ادبیات ذهن-محور

کینگ هارولد قرون وسطی

چرا در ادبیات قرون وسطی اثری از احساسات نیست؟

در ادبیات قرون وسطی خیلی کم درمورد افکار شخصیت‌ها می‌توانیم بخوانیم. در نبرد شاه هارولد در یکی از افسانه‌های قرون وسطایی ایرلند، تنها در پاراگراف سوم شاه جنگیده و تلفات بسیاری داده و ما هنوز هیچ از فکر او نمی‌دانیم. هفتصدسال بعد در داستانی از دیوید فاستر والاس فقط 12 صفحه طول می‌کشد تا قهرمان او به تخته پرش شنا برسد و در این مدت تماماً در ذهن او هستیم و افکارش و تردیدهایش و توجهاتش را می‌خوانیم. این تغییر چگونه در ادبیات حاصل شد؟ این سوالی است که جولی سدیوی در این مقاله در آوریل 2017 به آن پرداخته است.

کینگ هارولد قرون وسطی

چرا در ادبیات قرون وسطی اثری از احساسات نیست؟

در ادبیات قرون وسطی خیلی کم درمورد افکار شخصیت‌ها می‌توانیم بخوانیم. در نبرد شاه هارولد در یکی از افسانه‌های قرون وسطایی ایرلند، تنها در پاراگراف سوم شاه جنگیده و تلفات بسیاری داده و ما هنوز هیچ از فکر او نمی‌دانیم. هفتصدسال بعد در داستانی از دیوید فاستر والاس فقط 12 صفحه طول می‌کشد تا قهرمان او به تخته پرش شنا برسد و در این مدت تماماً در ذهن او هستیم و افکارش و تردیدهایش و توجهاتش را می‌خوانیم. این تغییر چگونه در ادبیات حاصل شد؟ این سوالی است که جولی سدیوی در این مقاله در آوریل 2017 به آن پرداخته است.