سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

 

برچسب: ادبیات ایران

تخت بخواب

تخت بخواب

  «تخت بخواب» نوشته حسین یعقوبی، از انتشارات «نشر چشمه» است. این کتاب طنزی اجتماعی درباره‌ی زندگی یک

در خرابات مغان

در خرابات مغان

در خرابات مغان دومین رمان داریوش مهرجویی که توسط نشر قطره در سال ۱۳۹۱ چاپ گردید. مهرجویی در

دکتر نون خودش را بیشتر دوست دارد مصدق

دکتر نون خودش را بیشتر دوست دارد

«دکتر نون زنش را بیشتر دوست دارد» فقط یک ایده‌ی مرکزی درست‌و درمان دارد. اما ما که لاف عقل می‌زنیم و می‌خواهیم روایات مذهبی را هم با محک علم و تجربه بیازماییم و شیبِ زمین بهشت را هم بر مبنای ویسکوزیته‌ی عسل محاسبه می‌کنیم، آیا نباید از نویسنده‌ی داستان مدرنمان انتظار داشته باشیم برای دزدیدن جسد از سردخانه طرح و توطئه‌ای بریزد که با عقل یک آدم بالغ جور در بیاید؟

 

کتاب سال بلوا از عباس معروفی

سال بلوا

    سال بلوا، ماجرای زندگی خانواده‌ی سرهنگ نیلوفری بعد از انتقال به سنگسر، شهری پرتنش نزدیک سمنان

مجاز

مجاز

چه بخواهیم چه نخواهیم، زندگی ما دچار فضای مجازی شده‌ است! این یک واقعیت گریزناپذیر است که فراتر

تخت بخواب

تخت بخواب

  «تخت بخواب» نوشته حسین یعقوبی، از انتشارات «نشر چشمه» است. این کتاب طنزی اجتماعی درباره‌ی زندگی یک

در خرابات مغان

در خرابات مغان

در خرابات مغان دومین رمان داریوش مهرجویی که توسط نشر قطره در سال ۱۳۹۱ چاپ گردید. مهرجویی در

دکتر نون خودش را بیشتر دوست دارد مصدق

دکتر نون خودش را بیشتر دوست دارد

«دکتر نون زنش را بیشتر دوست دارد» فقط یک ایده‌ی مرکزی درست‌و درمان دارد. اما ما که لاف عقل می‌زنیم و می‌خواهیم روایات مذهبی را هم با محک علم و تجربه بیازماییم و شیبِ زمین بهشت را هم بر مبنای ویسکوزیته‌ی عسل محاسبه می‌کنیم، آیا نباید از نویسنده‌ی داستان مدرنمان انتظار داشته باشیم برای دزدیدن جسد از سردخانه طرح و توطئه‌ای بریزد که با عقل یک آدم بالغ جور در بیاید؟

 

کتاب سال بلوا از عباس معروفی

سال بلوا

    سال بلوا، ماجرای زندگی خانواده‌ی سرهنگ نیلوفری بعد از انتقال به سنگسر، شهری پرتنش نزدیک سمنان

مجاز

مجاز

چه بخواهیم چه نخواهیم، زندگی ما دچار فضای مجازی شده‌ است! این یک واقعیت گریزناپذیر است که فراتر