وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: ادبیات ایتالیا

بارون درخت نشین

بارون درخت نشین

در داستان بارون درخت‌نشین، کوزیمو که در خانواده‌ای اشرافی متولد شده و در ابتدای داستان دوازده ساله است،

کمدی های کیهانی

کمدی های کیهانی

کمدی‌های کیهانی، مجموعه‌ای است از داستان‌های کوتاه که هربار با نظریه‌ای علمی آغاز و توسط موجودی جاودانی و

ویکنت دو نیم شده

بدن ویکنت جوان در اثر اصابت توپ در جنگ، به دو نیم تقسیم می‌شود. نیمه راست او که

کاخ سرنوشت های متقاطع

کاخ سرنوشت‌های متقاطع، مجموعه‌ای از داستان‌هاست که در دو بخش روایت می‌شود. در راه‌ماندگان و مسافرانی بیگانه از

زندگی جنگ و دیگر هیچ

زندگی، جنگ و دیگر هیچ

این کتاب حاصل حضور یک سال اوریانا فالاچی، خبرنگار شناخته شده، در کشورهای ویتنام و مکزیک است. او

پینوکیو

ماجراهای پینوکیو

«روزی روزگاری.. خوانندگان کوچولوی من فوراً خواهند گفت: پادشاهی بود. نه بچه‌ها، اشتباه کردید! روزی روزگاری تکه چوبی

مفاهیم پنهان در ماجراهای پینوکیو

مفاهیم پنهان در ماجراهای پینوکیو

پینوکیو عروسک چوبی کوچک و نافرمانی است که باید خوب بودن را یاد بگیرد. نه فقط به خاطر خودش، که به خاطر منافع جامعه!

پینوکیو باید ثابت کند لیاقت یک پسربچه‌ی واقعی شدن را دارد. اما در این مسیر، به صورت مداوم توسط افراد شرور، وسوسه می‌شود و فریب می‌خورد. ایتالیای روزگار تولد پینوکیو به دین، سیستم های پزشکی، دادگستری، غذا، لباس و تحصیل اهمیت فراوانی می‌داد. پس باید تعدادی از این مفاهیم در ماجراهای پینوکیو تجلی یافته باشند. پینوکیو هر کار بدی می‌کند نتیجه فاجعه‌بار آن را خیلی زود و به صورت فیزیکی می‌بیند و هر کار خوبی که انجام بدهد او را به آرزویش که پسربچه‌ی واقعی شدن است نزدیک می‌کند.

پینوکیو کجا به دنیا آمد؟

پینوکیو کجا به دنیا آمد؟

پینوکیو این مخلوق چوبی محبوب همه، کجا شکل گرفت؟ می‌دانیم که در داستان این عروسک چوبی را نجار پیری به نام ژپتو تراشید. بین نجار و عروسک یک رابطه‌ی پدر و فرزندی به وجود آمد و در نهایت، همین عشق پدرانه بود که پینوکیو را به بزرگترین رویایش، یعنی تبدیل شدن به یک پسربچه‌ی واقعی رساند. اما چند نفر از ما می‌دانیم که محل تولد پینوکیو، دقیقاً در کجای این دنیا قرار دارد؟ از پینوکیو چه به جا مانده است؟ و علاقمندانش چطور او را به خاطر می‌آورند؟

شهرهای نامرئی

ناگهان شهری در رویایی دور

آنچه خواندن شهرهای نامرئی را لذت‌بخش می‌کند، با ترجیحات و علایق خواننده در زمان، در ارتباط مستقیم است و لازمه‌ی آن، لذت بردن از نوعی رویازدگی است. شاید در مواجهه با این کتاب، به یاد شهرهایی بیافتید که روحتان با آن‌ها عجین است یا روزی، جایی، در رویایی آن‌ها را دیده‌اید یا دوست دارید که ببینید. شاید در جادوی کلمات غرق شوید و کتاب، حس رمانتیک درونتان را کمی قلقلک دهد. در غیر این صورت، شاید برای آشنایی با ایتالو کالوینو، شهرهای نامرئی، انتخاب چندان مناسبی نباشد.

بارون درخت نشین

بارون درخت نشین

در داستان بارون درخت‌نشین، کوزیمو که در خانواده‌ای اشرافی متولد شده و در ابتدای داستان دوازده ساله است،

کمدی های کیهانی

کمدی های کیهانی

کمدی‌های کیهانی، مجموعه‌ای است از داستان‌های کوتاه که هربار با نظریه‌ای علمی آغاز و توسط موجودی جاودانی و

ویکنت دو نیم شده

بدن ویکنت جوان در اثر اصابت توپ در جنگ، به دو نیم تقسیم می‌شود. نیمه راست او که

کاخ سرنوشت های متقاطع

کاخ سرنوشت‌های متقاطع، مجموعه‌ای از داستان‌هاست که در دو بخش روایت می‌شود. در راه‌ماندگان و مسافرانی بیگانه از

زندگی جنگ و دیگر هیچ

زندگی، جنگ و دیگر هیچ

این کتاب حاصل حضور یک سال اوریانا فالاچی، خبرنگار شناخته شده، در کشورهای ویتنام و مکزیک است. او

پینوکیو

ماجراهای پینوکیو

«روزی روزگاری.. خوانندگان کوچولوی من فوراً خواهند گفت: پادشاهی بود. نه بچه‌ها، اشتباه کردید! روزی روزگاری تکه چوبی

مفاهیم پنهان در ماجراهای پینوکیو

مفاهیم پنهان در ماجراهای پینوکیو

پینوکیو عروسک چوبی کوچک و نافرمانی است که باید خوب بودن را یاد بگیرد. نه فقط به خاطر خودش، که به خاطر منافع جامعه!

پینوکیو باید ثابت کند لیاقت یک پسربچه‌ی واقعی شدن را دارد. اما در این مسیر، به صورت مداوم توسط افراد شرور، وسوسه می‌شود و فریب می‌خورد. ایتالیای روزگار تولد پینوکیو به دین، سیستم های پزشکی، دادگستری، غذا، لباس و تحصیل اهمیت فراوانی می‌داد. پس باید تعدادی از این مفاهیم در ماجراهای پینوکیو تجلی یافته باشند. پینوکیو هر کار بدی می‌کند نتیجه فاجعه‌بار آن را خیلی زود و به صورت فیزیکی می‌بیند و هر کار خوبی که انجام بدهد او را به آرزویش که پسربچه‌ی واقعی شدن است نزدیک می‌کند.

پینوکیو کجا به دنیا آمد؟

پینوکیو کجا به دنیا آمد؟

پینوکیو این مخلوق چوبی محبوب همه، کجا شکل گرفت؟ می‌دانیم که در داستان این عروسک چوبی را نجار پیری به نام ژپتو تراشید. بین نجار و عروسک یک رابطه‌ی پدر و فرزندی به وجود آمد و در نهایت، همین عشق پدرانه بود که پینوکیو را به بزرگترین رویایش، یعنی تبدیل شدن به یک پسربچه‌ی واقعی رساند. اما چند نفر از ما می‌دانیم که محل تولد پینوکیو، دقیقاً در کجای این دنیا قرار دارد؟ از پینوکیو چه به جا مانده است؟ و علاقمندانش چطور او را به خاطر می‌آورند؟

شهرهای نامرئی

ناگهان شهری در رویایی دور

آنچه خواندن شهرهای نامرئی را لذت‌بخش می‌کند، با ترجیحات و علایق خواننده در زمان، در ارتباط مستقیم است و لازمه‌ی آن، لذت بردن از نوعی رویازدگی است. شاید در مواجهه با این کتاب، به یاد شهرهایی بیافتید که روحتان با آن‌ها عجین است یا روزی، جایی، در رویایی آن‌ها را دیده‌اید یا دوست دارید که ببینید. شاید در جادوی کلمات غرق شوید و کتاب، حس رمانتیک درونتان را کمی قلقلک دهد. در غیر این صورت، شاید برای آشنایی با ایتالو کالوینو، شهرهای نامرئی، انتخاب چندان مناسبی نباشد.