برچسب: ادبیات اسکاندیناوی

به هوای دزدیدن اسب‌ها

داستانی پر از رودخانه

داستان رابطه‌ی پدرها و پسرها از کهن‌ترین مضامین داستانی است. در به هوای دزدیدن اسب‌ها مردی در آغاز پیری بازگشته به روستای نوجوانی‌هایش در جایی در دورافتاده‌ترین مناطق نروژ. بازگشت هم از الگوهای کهن داستانی است. او در این بازگشت رابطه‌ی بین خود و پدرش را مرور می‌کند. پدری که هنوز هم تا آن‌جا در ذهن او اثر دارد که پیش از انجام هرکاری از خود می‌پرسد: «اگر پدر بود این کار را چطور انجام می‌داد؟»

به هوای دزدیدن اسب‌ها

داستانی پر از رودخانه

داستان رابطه‌ی پدرها و پسرها از کهن‌ترین مضامین داستانی است. در به هوای دزدیدن اسب‌ها مردی در آغاز پیری بازگشته به روستای نوجوانی‌هایش در جایی در دورافتاده‌ترین مناطق نروژ. بازگشت هم از الگوهای کهن داستانی است. او در این بازگشت رابطه‌ی بین خود و پدرش را مرور می‌کند. پدری که هنوز هم تا آن‌جا در ذهن او اثر دارد که پیش از انجام هرکاری از خود می‌پرسد: «اگر پدر بود این کار را چطور انجام می‌داد؟»