سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: احمدشاه مسعود

در پایتخت فراموشی محمدحسین جعفریان

در پایتخت فراموشی

در پایتخت فراموشی، مجموعه یادداشت‌های محمدحسین جعفریان است از سفرش در سال ۱۳۸۱ به کابل. هدف از این

احمدشاه مسعود روایت صدیقه مسعود جنگ

پس جنگ کی تمام می‌شود؟

چهارسال بعد از کشته شدن احمدشاه مسعود، همسر او در یک مصاحبه طولانی و مفصل با یک فعال حقوق بشر افغان و یک خبرنگار فرانسوی زندگی خود را از هنگامی که دختربچه‌ای در روستای بازارک بود تا روز ترور همسرش روایت می‌کند. کتابی که هم یک داستان عشق است و هم یک دور تاریخ این چنددهه‌ی خونین افغانستان، از دریچه دید همسر یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های تاریخ این کشور. اما این کتاب را باید چطور خواند؟ به چیزهایی در آن باید توجه کرد؟

در پایتخت فراموشی محمدحسین جعفریان

در پایتخت فراموشی

در پایتخت فراموشی، مجموعه یادداشت‌های محمدحسین جعفریان است از سفرش در سال ۱۳۸۱ به کابل. هدف از این

احمدشاه مسعود روایت صدیقه مسعود جنگ

پس جنگ کی تمام می‌شود؟

چهارسال بعد از کشته شدن احمدشاه مسعود، همسر او در یک مصاحبه طولانی و مفصل با یک فعال حقوق بشر افغان و یک خبرنگار فرانسوی زندگی خود را از هنگامی که دختربچه‌ای در روستای بازارک بود تا روز ترور همسرش روایت می‌کند. کتابی که هم یک داستان عشق است و هم یک دور تاریخ این چنددهه‌ی خونین افغانستان، از دریچه دید همسر یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های تاریخ این کشور. اما این کتاب را باید چطور خواند؟ به چیزهایی در آن باید توجه کرد؟