برچسب: اثر فاخر

برادران کارامازوف

فئودور داستایوفسکی، در سال ۱۸۲۱ در روسیه به دنیا آمد. در ۱۵ سالگی مادر خود را از دست داد و در همان سال مدرسه را ترک کرد و به انستیتو آموزشی مهندسی نظامی نیکولایف رفت و مشغول تحصیل در رشته مهندسی شد.

بوف کور

بوف کور

خلاصه داستان بوف کور مشهورترین اثر صادق هدایت به شیوه سوررئالیستی و تک‌گویی نوشته شده. داستان از زبان

جای خالی سلوچ

خلاصه داستان در تاریخ ادبیات کتاب‌های زیادی زاده‌ی زندان و شرایط آن هستند. جای خالی سلوچ نیز یکی

برادران کارامازوف

فئودور داستایوفسکی، در سال ۱۸۲۱ در روسیه به دنیا آمد. در ۱۵ سالگی مادر خود را از دست داد و در همان سال مدرسه را ترک کرد و به انستیتو آموزشی مهندسی نظامی نیکولایف رفت و مشغول تحصیل در رشته مهندسی شد.

بوف کور

بوف کور

خلاصه داستان بوف کور مشهورترین اثر صادق هدایت به شیوه سوررئالیستی و تک‌گویی نوشته شده. داستان از زبان

جای خالی سلوچ

خلاصه داستان در تاریخ ادبیات کتاب‌های زیادی زاده‌ی زندان و شرایط آن هستند. جای خالی سلوچ نیز یکی