برچسب: ابولحسن نجفی

شیطان و خدا

نفر دوم مسابقه‌ی نقد و معرفی کتاب وینش خانم «ثمین پرورش» است که درباره‌ی «شیطان و خدا» اثر سارتر نوشته است. نمایشنامه‌ای که برای اولین در سال ۱۳۴۵ و با ترجمه‌ی ابولحسن نجفی در نشر زمان بیرون آمد و در جامعه‌ی خودش انتقاد کاتولیک‌ها را برانگیخت. در زیر می‌توانید متن خانم پرورش را بر روی این کتاب بخوانید.

شیطان و خدا

نفر دوم مسابقه‌ی نقد و معرفی کتاب وینش خانم «ثمین پرورش» است که درباره‌ی «شیطان و خدا» اثر سارتر نوشته است. نمایشنامه‌ای که برای اولین در سال ۱۳۴۵ و با ترجمه‌ی ابولحسن نجفی در نشر زمان بیرون آمد و در جامعه‌ی خودش انتقاد کاتولیک‌ها را برانگیخت. در زیر می‌توانید متن خانم پرورش را بر روی این کتاب بخوانید.