سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: ابوالفضل کیانی بختیاری

جامعه 5.0

چگونه به آینده جهش کنیم؟

جامعه ۵٫۰ چیست و چگونه تعریف می‌شود. در کتاب آمده که: جامعه ۵٫۰ را می‌توان «جامعه اطلاعات محور» تعریف کرد؛ جامعه‌ای که در آن، فضای فیزیکی و فضای سایبر به‌شدت با یکدیگر ادغام و یکپارچه‌شده‌اند. این جامعه بر انسان‌ها متمرکز است. عدد ۵٫۰ به نوع جدیدی از جامعه اشاره دارد که جایگاه مهمی برای نوآوری‌های علمی و فناورانه قائل است و هدفش حل‌وفصل مشکلات اجتماعی و هم‌زمان، تضمین توسعه اقتصادی است.

جامعه 5.0

چگونه به آینده جهش کنیم؟

جامعه ۵٫۰ چیست و چگونه تعریف می‌شود. در کتاب آمده که: جامعه ۵٫۰ را می‌توان «جامعه اطلاعات محور» تعریف کرد؛ جامعه‌ای که در آن، فضای فیزیکی و فضای سایبر به‌شدت با یکدیگر ادغام و یکپارچه‌شده‌اند. این جامعه بر انسان‌ها متمرکز است. عدد ۵٫۰ به نوع جدیدی از جامعه اشاره دارد که جایگاه مهمی برای نوآوری‌های علمی و فناورانه قائل است و هدفش حل‌وفصل مشکلات اجتماعی و هم‌زمان، تضمین توسعه اقتصادی است.