سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: ابوالحسن نجفی

غلط ننویسیم

غلط ننویسیم

غلط ننویسیم با عنوان فرعی «فرهنگ دشواری‌های زبان فارسی»، کتابی است در قالب فرهنگ لغت، از ابوالحسن نجفی

وظیفه ادبیات

وظیفه ادبیات

وظیفه ادبیات مجموعه 24 مقاله از 20 نویسنده مطرح جهان است که به کوشش ابوالحسن نجفی مترجم نام

شیطان و خدا

شیطان و خدا

نفر دوم مسابقه‌ی نقد و معرفی کتاب وینش خانم «ثمین پرورش» است که درباره‌ی «شیطان و خدا» اثر سارتر نوشته است. نمایشنامه‌ای که برای اولین در سال ۱۳۴۵ و با ترجمه‌ی ابولحسن نجفی در نشر زمان بیرون آمد و در جامعه‌ی خودش انتقاد کاتولیک‌ها را برانگیخت. در زیر می‌توانید متن خانم پرورش را بر روی این کتاب بخوانید.

غلط ننویسیم

غلط ننویسیم

غلط ننویسیم با عنوان فرعی «فرهنگ دشواری‌های زبان فارسی»، کتابی است در قالب فرهنگ لغت، از ابوالحسن نجفی

وظیفه ادبیات

وظیفه ادبیات

وظیفه ادبیات مجموعه 24 مقاله از 20 نویسنده مطرح جهان است که به کوشش ابوالحسن نجفی مترجم نام

شیطان و خدا

شیطان و خدا

نفر دوم مسابقه‌ی نقد و معرفی کتاب وینش خانم «ثمین پرورش» است که درباره‌ی «شیطان و خدا» اثر سارتر نوشته است. نمایشنامه‌ای که برای اولین در سال ۱۳۴۵ و با ترجمه‌ی ابولحسن نجفی در نشر زمان بیرون آمد و در جامعه‌ی خودش انتقاد کاتولیک‌ها را برانگیخت. در زیر می‌توانید متن خانم پرورش را بر روی این کتاب بخوانید.