وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: آیدا در آینه

آیدا در آینه

آیدا در آینه

احمد شاملو بنیان‌گذار شعر سپید و یکی از بزرگترین شاعران معاصر ایران است که کتاب‌هایش چندین دهه جزء

آیدا در آینه

آیدا در آینه

احمد شاملو بنیان‌گذار شعر سپید و یکی از بزرگترین شاعران معاصر ایران است که کتاب‌هایش چندین دهه جزء