برچسب: آه استانبول

کلک آه استانبول

یادداشتی بر آه، استانبول

پرویز زاهدی نقدی بر «آه استانبول» نوشته رضا فرخ‌فال نوشت که اولین بار در 1369 چاپ شده بود. زاهدی در این نقد ابتدا از سابقه آشنایی خود با رضا فرخ‌فال نوشته است و سپس به روایت «آه استانبول» و داستان‌های این مجموعه پرداخته است. داوری نهایی او درباره کار چنین است: «فرخ‌­فال یکی از هوشمندترین نویسندگان ماست. زنده‌­ترین و قابل لمس‌­ترین. همان که او پس از انقلاب، سبک خود را پرداخته، از رموز و معانی روزگار نشات گرفته است. این همه دیر بپایی و با منشور رنگ‌ها و بازی‌ها پهلو به پهلو بغلطی، ماجرایی است از طرفه دست نگار ایام. از قضا بر ذمه خود اوست که کنکاش کند چرا.»

کلک آه استانبول

یادداشتی بر آه، استانبول

پرویز زاهدی نقدی بر «آه استانبول» نوشته رضا فرخ‌فال نوشت که اولین بار در 1369 چاپ شده بود. زاهدی در این نقد ابتدا از سابقه آشنایی خود با رضا فرخ‌فال نوشته است و سپس به روایت «آه استانبول» و داستان‌های این مجموعه پرداخته است. داوری نهایی او درباره کار چنین است: «فرخ‌­فال یکی از هوشمندترین نویسندگان ماست. زنده‌­ترین و قابل لمس‌­ترین. همان که او پس از انقلاب، سبک خود را پرداخته، از رموز و معانی روزگار نشات گرفته است. این همه دیر بپایی و با منشور رنگ‌ها و بازی‌ها پهلو به پهلو بغلطی، ماجرایی است از طرفه دست نگار ایام. از قضا بر ذمه خود اوست که کنکاش کند چرا.»