برچسب: آنی خاچیکیان

کلاوس

کریسمس: دیرین و به‌روز

نمادهای کریسمس چه بوده‌اند و در طول زمان چطور تغییر کرده‌اند؟ چقدر می‌شود از این نمادها و میراث‌ها معنی‌های تازه ساخت؟ در این خصوص، امسال در زمره‌ی آثار کودک و نوجوانی که به مخاطبان عرضه شد، انیمیشن کلاوس به طور خاص به چشم می‌آید. یک روایت تازه‌ی بازآفرینی شده از بابانو‌ئل که با ارزش‌ها و انگاره‌های جهان امروزی هماهنگ است. ارزش‌هایی مثل پذیرش دیگران، پیدا کردن راه حل برای مسائل، بهبود محیط زیست، همکاری و …

شادی مفهومی گم شده در روزگار ما

شادی- موفقیت- استعداد- انگیزه- علاقه… مفاهیمی هستند که در روزگار ما بسیار مورد توجه‌اند و در فراز و فرودهای روزگار پر چالش ما مورد بحث قرار می‌گیرند. کتاب تجربه اوج از دسته کتاب‌های روانشناسی مثبت طبقه‌بندی می‌شود و تلاش دارد به پرسش‌هایی که در زمان‌های بحران بیشتر پرسیده می‌شود همچون ناامیدی، افسردگی و پوچی پاسخ دهد. این کتاب جهت استفاده عموم نوشته شده است و تلاش دارد با زبان ساده مفاهیم گسترده‌ای را به صورت یکپارچه بیان کند.

کلاوس

کریسمس: دیرین و به‌روز

نمادهای کریسمس چه بوده‌اند و در طول زمان چطور تغییر کرده‌اند؟ چقدر می‌شود از این نمادها و میراث‌ها معنی‌های تازه ساخت؟ در این خصوص، امسال در زمره‌ی آثار کودک و نوجوانی که به مخاطبان عرضه شد، انیمیشن کلاوس به طور خاص به چشم می‌آید. یک روایت تازه‌ی بازآفرینی شده از بابانو‌ئل که با ارزش‌ها و انگاره‌های جهان امروزی هماهنگ است. ارزش‌هایی مثل پذیرش دیگران، پیدا کردن راه حل برای مسائل، بهبود محیط زیست، همکاری و …

شادی مفهومی گم شده در روزگار ما

شادی- موفقیت- استعداد- انگیزه- علاقه… مفاهیمی هستند که در روزگار ما بسیار مورد توجه‌اند و در فراز و فرودهای روزگار پر چالش ما مورد بحث قرار می‌گیرند. کتاب تجربه اوج از دسته کتاب‌های روانشناسی مثبت طبقه‌بندی می‌شود و تلاش دارد به پرسش‌هایی که در زمان‌های بحران بیشتر پرسیده می‌شود همچون ناامیدی، افسردگی و پوچی پاسخ دهد. این کتاب جهت استفاده عموم نوشته شده است و تلاش دارد با زبان ساده مفاهیم گسترده‌ای را به صورت یکپارچه بیان کند.