وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: آندره مالرو

رضا سیدحسینی

5 اثر با ترجمه و تلاش رضا سیدحسینی

رضا سیدحسینی از مترجمان نامدار ایرانی است. معرفی نویسندگان مطرح جهان، ترجمه و تالیف کتاب درباره سبک‌های ادبی و همین طور ترجمه آثار برجسته جهان از کامو و مارگریت دوراس تا مالرو و تسوایک و بالزاک و سارتر تنها بخشی از فعالیت‌های او در طول حیاتش است که برای ایرانیان به یادگار مانده است.

 

ضد خاطرات

ضد خاطرات

کتاب ضد خاطرات مجموعه خاطرات پراکنده «آندره مالرو» است که مدتی بر مسند وزارت فرهنگ فرانسه بود و

رضا سیدحسینی

5 اثر با ترجمه و تلاش رضا سیدحسینی

رضا سیدحسینی از مترجمان نامدار ایرانی است. معرفی نویسندگان مطرح جهان، ترجمه و تالیف کتاب درباره سبک‌های ادبی و همین طور ترجمه آثار برجسته جهان از کامو و مارگریت دوراس تا مالرو و تسوایک و بالزاک و سارتر تنها بخشی از فعالیت‌های او در طول حیاتش است که برای ایرانیان به یادگار مانده است.

 

ضد خاطرات

ضد خاطرات

کتاب ضد خاطرات مجموعه خاطرات پراکنده «آندره مالرو» است که مدتی بر مسند وزارت فرهنگ فرانسه بود و