برچسب: آموزش داستان نویسی

حرفه داستان نویس

حرفه: داستان‌نویس

حرفه:داستان‌نویس یک مجموعه چهارجلدی است، ترجمه‌ای از مجموعه Handbook of Short Story Writing که در آن مقاله‌هایی از

راهنمای رمان نویسی

راهنمای رمان‌نویسی هم به درد کسانی می‌خورد که می‌خواهند دست به قلم شوند و هم به درد علاقمندان

داستان بگو

داستان بگو

داستان بگو در حقیقت یک کتاب کوچک و جمع و جور و کاربردی برای دست به قلم شدن

داستان

راهنمای عملی برای خلق داستان

جیمز وود، نویسنده و منتقد ادبی در پیش‌گفتار کتاب خود داستان چگونه کار می‌کند؟ می‌گوید که هدفش از نوشتن چنین کتابی، یاری رساندن به نویسنده‌ی حرفه‌ای، مخاطب کنجکاو و داستا‌ن‌دوست عادی بوده است. اما یاری‌رساندن در چه؟ یاری‌رساندن در درک قدم‌به‌قدم پروسه‌ی خلق یک داستان و این که در این کتاب سعی می‌کند  بعضی سوالات مهم را درباره‌ی هنر داستان‌نویسی مطرح کرده و به آن‌ها پاسخی عملی دهد نظیر: «یک استعاره‌ی موفق را چگونه باید تعریف کنیم؟ کاراکتر چیست؟ چه زمانی استفاده از جزئیات داستانی عالی صورت گرفته است؟» و غیره.

حرفه داستان نویس

حرفه: داستان‌نویس

حرفه:داستان‌نویس یک مجموعه چهارجلدی است، ترجمه‌ای از مجموعه Handbook of Short Story Writing که در آن مقاله‌هایی از

راهنمای رمان نویسی

راهنمای رمان‌نویسی هم به درد کسانی می‌خورد که می‌خواهند دست به قلم شوند و هم به درد علاقمندان

داستان بگو

داستان بگو

داستان بگو در حقیقت یک کتاب کوچک و جمع و جور و کاربردی برای دست به قلم شدن

داستان

راهنمای عملی برای خلق داستان

جیمز وود، نویسنده و منتقد ادبی در پیش‌گفتار کتاب خود داستان چگونه کار می‌کند؟ می‌گوید که هدفش از نوشتن چنین کتابی، یاری رساندن به نویسنده‌ی حرفه‌ای، مخاطب کنجکاو و داستا‌ن‌دوست عادی بوده است. اما یاری‌رساندن در چه؟ یاری‌رساندن در درک قدم‌به‌قدم پروسه‌ی خلق یک داستان و این که در این کتاب سعی می‌کند  بعضی سوالات مهم را درباره‌ی هنر داستان‌نویسی مطرح کرده و به آن‌ها پاسخی عملی دهد نظیر: «یک استعاره‌ی موفق را چگونه باید تعریف کنیم؟ کاراکتر چیست؟ چه زمانی استفاده از جزئیات داستانی عالی صورت گرفته است؟» و غیره.