برچسب: آموزش داستان‌نویسی

کودک

کارخانه تولید نویسنده نداریم!

از احساسات و تجربیات شخصی نوشتن یکی از اولین گام‌های نوشتن برای کودکان و نوجوانان است که اگر به آن بها داده شود و افراد در مسیر درستی قرار بگیرند، شاید تا بزرگسالی هم ادامه پیدا کند. کلاس‌های انشای مدارس و کلاس‌های داستان‌نویسی مسیرهایی است که معمولاً جهت رشد کودک و نوجوان را در این زمینه مشخص می‌کند. محمدرضا شمس (نویسنده)، مینا حدادیان (پژوهشگر و کتابدار) و آتوسا صالحی (نویسنده و مترجم) در گفت‌وگو با وینش به اهمیت برگزاری این کلاس‌ها اشاره کردند؛ اما نحوه‌ی برگزاری این کلاس‌ها و خروجی‌ای که انتظار می‌رود، کیفیت و تاثیری که روی کودک و نوجوان می‌گذارند، محل بحث شد که در ادامه می‌خوانید.

کتاب‌های نویسنده‌ساز

معمولاً یکی از پرتکرارترین سؤالات نوجوانانی که به نویسندگی علاقه دارند این است که چه کتابی در این زمینه کمک‌شان می‌کند و از آن‌ها یک نویسنده‌ی واقعی می‌سازد. با یک جست‌وجوی ساده متوجه خواهید شد که کتاب‌های فراوانی درباره‌ی آموزش داستان‌نویسی و نویسندگی خلاق برای کودکان و نوجوانان وجود دارد اما واقعاً کدام یک از این کتاب‌ها نویسنده شدن را یادتان می‌دهد و همان چیزی است که دنبالش می‌گردید؟ در این یادداشت پنج مورد از کتاب‌های موجود در زمینه‌ی آموزش داستان‌نویسی به نوجوانان را بررسی می‌کنیم تا انتخاب برایتان راحت‌تر باشد.

کودک

کارخانه تولید نویسنده نداریم!

از احساسات و تجربیات شخصی نوشتن یکی از اولین گام‌های نوشتن برای کودکان و نوجوانان است که اگر به آن بها داده شود و افراد در مسیر درستی قرار بگیرند، شاید تا بزرگسالی هم ادامه پیدا کند. کلاس‌های انشای مدارس و کلاس‌های داستان‌نویسی مسیرهایی است که معمولاً جهت رشد کودک و نوجوان را در این زمینه مشخص می‌کند. محمدرضا شمس (نویسنده)، مینا حدادیان (پژوهشگر و کتابدار) و آتوسا صالحی (نویسنده و مترجم) در گفت‌وگو با وینش به اهمیت برگزاری این کلاس‌ها اشاره کردند؛ اما نحوه‌ی برگزاری این کلاس‌ها و خروجی‌ای که انتظار می‌رود، کیفیت و تاثیری که روی کودک و نوجوان می‌گذارند، محل بحث شد که در ادامه می‌خوانید.

کتاب‌های نویسنده‌ساز

معمولاً یکی از پرتکرارترین سؤالات نوجوانانی که به نویسندگی علاقه دارند این است که چه کتابی در این زمینه کمک‌شان می‌کند و از آن‌ها یک نویسنده‌ی واقعی می‌سازد. با یک جست‌وجوی ساده متوجه خواهید شد که کتاب‌های فراوانی درباره‌ی آموزش داستان‌نویسی و نویسندگی خلاق برای کودکان و نوجوانان وجود دارد اما واقعاً کدام یک از این کتاب‌ها نویسنده شدن را یادتان می‌دهد و همان چیزی است که دنبالش می‌گردید؟ در این یادداشت پنج مورد از کتاب‌های موجود در زمینه‌ی آموزش داستان‌نویسی به نوجوانان را بررسی می‌کنیم تا انتخاب برایتان راحت‌تر باشد.