برچسب: آملی نوتومب

اولین خون

برای زنده ماندن، خشم را نباید دست کم گرفت

اولین خون که سی و دومین رمان او و یک بیوگرافی صمیمانه و فروتنانه است از پاتریک نوتومب، و آملی از طریق آن یاد پدرش را زنده و جاودانه می‌کند، به‌تازگی جایزه‌ی رنودو را دریافت کرده است. این کتاب شخصی‌ترین اثر نوتومب به حساب می‌آید و شاید بیش از هر چیز بیانیه‌ای طولانی از عشق است. حتی اگر موضوع داستان کمی ازهم‌گسیخته باشد لحن بازیگوش و بااحساس آن خواندنی و دوست‌داشتنی است.

اولین خون

برای زنده ماندن، خشم را نباید دست کم گرفت

اولین خون که سی و دومین رمان او و یک بیوگرافی صمیمانه و فروتنانه است از پاتریک نوتومب، و آملی از طریق آن یاد پدرش را زنده و جاودانه می‌کند، به‌تازگی جایزه‌ی رنودو را دریافت کرده است. این کتاب شخصی‌ترین اثر نوتومب به حساب می‌آید و شاید بیش از هر چیز بیانیه‌ای طولانی از عشق است. حتی اگر موضوع داستان کمی ازهم‌گسیخته باشد لحن بازیگوش و بااحساس آن خواندنی و دوست‌داشتنی است.