وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

برچسب: آمریکای مرکزی

آمریکای مرکزی

دیوانگی

داستان دیوانگی از زبان راوی اول شخص در ۱۲ فصل بیان می‌شود. از روایت او می‌فهمیم که یک ویراستار است اما نه ویراستار یک بنگاه انتشاراتی بلکه ویراستار یک گزارش جنایی. درحقیقت کلیسا شهادت‌های شفاهی هزاران روستایی سرخپوستی را که در معرض جنایات ارتش قرار گرفته‌اند برای ویرایش به او داده.

آمریکای مرکزی

دیوانگی

داستان دیوانگی از زبان راوی اول شخص در ۱۲ فصل بیان می‌شود. از روایت او می‌فهمیم که یک ویراستار است اما نه ویراستار یک بنگاه انتشاراتی بلکه ویراستار یک گزارش جنایی. درحقیقت کلیسا شهادت‌های شفاهی هزاران روستایی سرخپوستی را که در معرض جنایات ارتش قرار گرفته‌اند برای ویرایش به او داده.