برچسب: آزاده جعفری

هو شیائو شین

تلخیِ بی‌پایان اندوه

هو شیائو شین کارگردان مشهور تایوانی، سازنده‌ی فیلم‌های شاخصی چون شهر اندوه، گل‌های شانگهای، استاد عروسک‌گردان و… است که طی چند سال گذشته در جشنواره‌ها و بین سینمادوستان اهمیتی بیشتر از قبل پیدا کرده است. برنیس برنو که مولف کتاب New Chinas/New Cinemas نیز هست، در این تک‌نگاری بر فیلم شهر اندوه هو شیائو شین، هم جایگاه فیلم در سینمای تایوان و در آثار دیگر هو را ارزیابی می‌کند و هم برای تحلیل به درون اثر راه باز می‌کند.

هو شیائو شین

تلخیِ بی‌پایان اندوه

هو شیائو شین کارگردان مشهور تایوانی، سازنده‌ی فیلم‌های شاخصی چون شهر اندوه، گل‌های شانگهای، استاد عروسک‌گردان و… است که طی چند سال گذشته در جشنواره‌ها و بین سینمادوستان اهمیتی بیشتر از قبل پیدا کرده است. برنیس برنو که مولف کتاب New Chinas/New Cinemas نیز هست، در این تک‌نگاری بر فیلم شهر اندوه هو شیائو شین، هم جایگاه فیلم در سینمای تایوان و در آثار دیگر هو را ارزیابی می‌کند و هم برای تحلیل به درون اثر راه باز می‌کند.