برچسب: آریل دورفمن

شکستن طلسم وحشت

کتاب شکستن طلسم وحشت یا در واقع ماجرای محاکمه پینوشه، دعوت دورفمان است به یک خاطره‌گویی؛ به دیدار

بیوه‌ها

همسرایان کنار رود

«بیوه‌ها» داستان سوگواران و یادنامه‌ای برای گمشدگان است. قصه‌ی زنانی که بر لب رودخانه‌ی روستا نشسته‌اند تا جنازه‌ی مردان گمشده‌شان را از آب بگیرند. مردانی که به دست پلیس مخفی حکومت ربوده شده و حالا رژیم دیکتاتوری از تحویل جنازه‌هایشان هم امتناع می‌کند. دورفمن در این کتاب به زنان سرزمینش چهره‌ و زبانی به یاد ماندنی داده است. در صدر تصویر دسته‌ی سوگواران متحد، هیئت پیرزنی سیاه‌پوش با چشمانی خشک شده از اندوه خواننده را رها نخواهد کرد.

شکستن طلسم وحشت آریل دورفمن

و من به تبعید رفتم…

دورفمن در شکستن طلسم وحشت با روایتی چندلایه، روند محاکمه قضایی ژنرال پینوشه در لندن را از لحظه اعلام خبر دستگیری غیرمنتظره‌اش در سال ۱۹۹۸ پیگیری می‌کند. این پیگیری در نهایت فراتر از یک گزارش ژورنالیستی می‌رود.

شکستن طلسم وحشت

کتاب شکستن طلسم وحشت یا در واقع ماجرای محاکمه پینوشه، دعوت دورفمان است به یک خاطره‌گویی؛ به دیدار

بیوه‌ها

همسرایان کنار رود

«بیوه‌ها» داستان سوگواران و یادنامه‌ای برای گمشدگان است. قصه‌ی زنانی که بر لب رودخانه‌ی روستا نشسته‌اند تا جنازه‌ی مردان گمشده‌شان را از آب بگیرند. مردانی که به دست پلیس مخفی حکومت ربوده شده و حالا رژیم دیکتاتوری از تحویل جنازه‌هایشان هم امتناع می‌کند. دورفمن در این کتاب به زنان سرزمینش چهره‌ و زبانی به یاد ماندنی داده است. در صدر تصویر دسته‌ی سوگواران متحد، هیئت پیرزنی سیاه‌پوش با چشمانی خشک شده از اندوه خواننده را رها نخواهد کرد.

شکستن طلسم وحشت آریل دورفمن

و من به تبعید رفتم…

دورفمن در شکستن طلسم وحشت با روایتی چندلایه، روند محاکمه قضایی ژنرال پینوشه در لندن را از لحظه اعلام خبر دستگیری غیرمنتظره‌اش در سال ۱۹۹۸ پیگیری می‌کند. این پیگیری در نهایت فراتر از یک گزارش ژورنالیستی می‌رود.