برچسب: آرتور سی کلارک

کوبریک

«2001: ادیسه فضایی»: به چه معناست و چگونه ساخته شده است

پنجاه سال پیش، استنلی کوبریک و آرتور سی‌کلارک تصمیم گرفتند نوع جدیدی از فیلم علمی تخیلی را بسازند. آینده آنها حالا تبدیل به گذشته شده است. حالا بعد از پنجاه سال این کتاب-فیلم چگونه به نظر می‌رسد؟ دن چیاسون معتقد است «اگر موج اول مخاطبان گیج می‌شدند، شاید به این دلیل بود که «2001» هنوز ذائقه لازم برای موردتحسین قرار گرفتن را ایجاد نکرده بود. شما با دوباره دیدن آن، به آن پی نبرده‌اید، بلکه به اسرارش پیوسته‌اید»

کوبریک

«2001: ادیسه فضایی»: به چه معناست و چگونه ساخته شده است

پنجاه سال پیش، استنلی کوبریک و آرتور سی‌کلارک تصمیم گرفتند نوع جدیدی از فیلم علمی تخیلی را بسازند. آینده آنها حالا تبدیل به گذشته شده است. حالا بعد از پنجاه سال این کتاب-فیلم چگونه به نظر می‌رسد؟ دن چیاسون معتقد است «اگر موج اول مخاطبان گیج می‌شدند، شاید به این دلیل بود که «2001» هنوز ذائقه لازم برای موردتحسین قرار گرفتن را ایجاد نکرده بود. شما با دوباره دیدن آن، به آن پی نبرده‌اید، بلکه به اسرارش پیوسته‌اید»