کانون ایران نوین

اولین نفری باشید که به این همکار امتیاز می‌دهید

ایده های بدیع و خلاقانه،قلب یک برنامه تبلیغاتی است.در کانون ایران نوین هر کمپین بر اساس ایده های خلاق شکل می گیرد که طی فرآیندی خلاقانه در اتاق فکر بسط می یابد.اتاق فکر با فراهم آوردن نویسندگان و هنرمندان خلاق و کارشناسان بازاریابی و تبلیغات،براساس اهداف تعیین شده بازاریابی ،ایده های بدیعی خلق می کند که قابلیت تقال و گسترش به مخاطبان را،ازطریق رسانه های مختلف فراگیر مانند: تلویزیون، رادیو، تبلیغات محیطی و رویدادهای تعاملی (فضای مجازی سمپلینگ و همایش ایجاد می کند.)