نشر پیدایش

«نشر پیدایش» در سال 1368 فعالیت فرهنگی خود را در سه حوزه سنی كودك، نوجوان و جوان آغازكرد.

هدف از تاسیس این انتشارات، در ابتدا  تولید آثار متنوع  به منظور اثرگذاری بر سلیقه ادبی و بصری کودکان و نوجوانان بوده است.

درک و شناخت بیشتر مخاطب، همراه با نیازسنجیهای مستمر و توجه به رعایت اصل تنوع مبتنی بر احترام به حقوق و نیاز مخاطبان برای داشتن انتخاب بهتر، همچنین درنظرگرفتن رشد معلومات و سلیقه گروههای سنی مختلف در شاخههای هنر و ادبیات، علم و اندیشه، همواره جزء جدانشدنی سیاستهای بنیادی این انتشارات بوده است.

کتاب ۱ تا ۱۰ از ۲۵ صفحه بعد
توفان‌های تکان‌دهنده

توفان‌های تکان‌دهنده

نویسنده کتاب: آنیتا گانری

مترجم کتاب: محمود مزینانی

ناشر: نشر پیدایش

سال چاپ: ۱۳۹۴

تعداد صفحات: ۹۶

شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۴۹۹۲۵۹

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

این دوستان آبی (کتاب پازل)

این دوستان آبی (کتاب پازل)

ناشر: نشر پیدایش

سال چاپ: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۱۰

شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۴۹۷۶۸۲

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

قصه حسین کرد شبستری

قصه حسین کرد شبستری

نویسنده کتاب: محمدرضا شمس

ناشر: نشر پیدایش

سال چاپ: ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۱۱۲

شابک: ۹۷۸۹۶۴۶۶۹۵۳۱۳

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

قصه برزوی شیردل

قصه برزوی شیردل

نویسنده کتاب: محمدرضا شمس

ناشر: نشر پیدایش

سال چاپ: ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۱۴۴

شابک: ۹۷۸۹۶۴۶۶۹۵۲۹۰

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

قصه امیرحمزه صاحبقران

قصه امیرحمزه صاحبقران

نویسنده کتاب: محمدرضا شمس

ناشر: نشر پیدایش

سال چاپ: ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۱۲۸

شابک: ۹۷۸۹۶۴۶۶۹۵۳۲۰

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

حکایت امیرارسلان نامدار

حکایت امیرارسلان نامدار

نویسنده کتاب: محمدرضا شمس

ناشر: نشر پیدایش

سال چاپ: ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۱۵۲

شابک: ۹۷۸۹۶۴۶۶۹۵۳۰۶

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

منم که دالی کردم

منم که دالی کردم

نویسنده کتاب: محمدکاظم مزینانی

ناشر: نشر پیدایش

سال چاپ: ۱۳۹۳

تعداد صفحات: ۲۲

شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۴۹۲۱۶۸

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

کلاغ پر

کلاغ پر

نویسنده کتاب: محمدکاظم مزینانی

ناشر: نشر پیدایش

سال چاپ: ۱۳۹۳

تعداد صفحات: ۲۲

شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۴۹۲۱۹۹

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

خاله خرسکا

خاله خرسکا

نویسنده کتاب: محمدکاظم مزینانی

ناشر: نشر پیدایش

سال چاپ: ۱۳۹۳

تعداد صفحات: ۲۲

شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۴۹۲۱۶۸

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

از همه رنگ

از همه رنگ

نویسنده کتاب: محمد کاظم مزینانی

ناشر: نشر پیدایش

سال چاپ: ۱۳۹۳

تعداد صفحات: ۲۲

شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۴۹۲۱۷۵

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۱۰ از ۲۵ صفحه بعد