نشر پیدایش

اولین نفری باشید که به این همکار امتیاز می‌دهید

«نشر پیدایش» در سال 1368 فعالیت فرهنگی خود را در سه حوزه سنی كودك، نوجوان و جوان آغازكرد.

هدف از تاسیس این انتشارات، در ابتدا  تولید آثار متنوع  به منظور اثرگذاری بر سلیقه ادبی و بصری کودکان و نوجوانان بوده است.

درک و شناخت بیشتر مخاطب، همراه با نیازسنجیهای مستمر و توجه به رعایت اصل تنوع مبتنی بر احترام به حقوق و نیاز مخاطبان برای داشتن انتخاب بهتر، همچنین درنظرگرفتن رشد معلومات و سلیقه گروههای سنی مختلف در شاخههای هنر و ادبیات، علم و اندیشه، همواره جزء جدانشدنی سیاستهای بنیادی این انتشارات بوده است.

کتاب ۱ تا ۱۰ از ۱۰۷۶ صفحه بعد
فریاد بر سر باران

فریاد بر سر باران

نویسنده: لیندا م. هانت

مترجم: شوکا کریمی

ناشر: پیدایش

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۱۴۰۰

تعداد صفحات: ۲۵۶

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۴۴۱۰۰۵

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

بی آبی

بی آبی

نویسنده: جرود شوسترمن, نیل شوسترمن

مترجم: پرستو پور گیلانی

ناشر: پیدایش

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۱۴۰۰

تعداد صفحات: ۴۴۸

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۴۴۱۲۵۸

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

نابودی کسی که تازه از خواب بیدار شده بود

نابودی کسی که تازه از خواب بیدار شده بود

نویسنده: محمد فائزی فرد

ناشر: پیدایش

سال چاپ: ۱۴۰۰

تعداد صفحات: ۲۴۰

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۴۴۰۷۵۶

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

عملیاتِ نجاتِ صورتی

عملیاتِ نجاتِ صورتی

نویسنده: عزت اله الوندی

ناشر: پیدایش

سال چاپ: ۱۴۰۰

تعداد صفحات: ۸۴

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۴۴۱۳۳۳

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

شارلوی 2726

شارلوی 2726

نویسنده: پروین پناهی

ناشر: پیدایش

سال چاپ: ۱۴۰۰

تعداد صفحات: ۱۰۸

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۴۴۱۳۷۱

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

اینهارا به هیچ کس نگفته بودم

اینهارا به هیچ کس نگفته بودم

نویسنده: فرزانه سکوتی

ناشر: پیدایش

سال چاپ: ۱۴۰۰

تعداد صفحات: ۱۶۰

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۴۴۰۸۰۰

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

این دروغ تو را خواهد کشت

این دروغ تو را خواهد کشت

نویسنده: چلسی پیچر

مترجم: شهره نور صالحی

ناشر: پیدایش

سال چاپ: ۱۴۰۰

تعداد صفحات: ۳۲۸

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۴۴۱۳۲۶

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

تصویر آخر

تصویر آخر

نویسنده: لیلا دارابی

ناشر: پیدایش

سال چاپ: ۱۴۰۰

تعداد صفحات: ۲۰۸

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۴۴۱۲۱۰

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

چین خوردگی در زمان

چین خوردگی در زمان

نویسنده: مادلین لنگل

مترجم: فریده خرمی

ناشر: پیدایش

سال چاپ: ۱۴۰۰

تعداد صفحات: ۲۳۲

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۴۴۱۱۴۲

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

روح جسیکا

روح جسیکا

نویسنده: اندرو نوریس

مترجم: مهرداد مهدویان

ناشر: پیدایش

سال چاپ: ۱۴۰۰

تعداد صفحات: ۲۲۴

شابک: ۹۷۸۶۰۰۲۹۶۹۹۴۱

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۱۰ از ۱۰۷۶ صفحه بعد