نشر پرتقال

اولین نفری باشید که به این همکار امتیاز می‌دهید
نشر پرتقال

ما انتشارات پرتقال هستیم، بچه‌ی انتشارات خیلی‌سبز!

یه خواهشی داشتیم… لطفا بزرگ نشید !

ما هم یه روز مثل شما و هم سن و سال شما بودیم؛ خوش‌حال بودیم و بی‌دلیل می‌خندیدیم!

تا اینکه یکی صدامون کرد… چپ چپ به بستنی توی دستمون و توپی که تو دست دیگه‌مون بود نگاه کرد،
مستقیم توی چشم‌هامون زل زد و گفت: «بهتره زودتر بزرگ بشید؛ بزرگ شدن و بزرگ بودن خیلی خوبه…»

انجمن نجات تک شاخ 1 : موجود عجیب جنگل کاج

انجمن نجات تک شاخ 1 : موجود عجیب جنگل کاج

نویسنده: آدام گیدویتز

مترجم: شبنم حاتمی

رده بندی سنی کتاب: 7+

ناشر: نشر پرتقال

تعداد صفحات: ۱۲۹

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۲۴۷۸۷

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

من بد نیستم!

من بد نیستم!

نویسنده: جوری جان

مترجم: آناهیتا حضرتی کیاوندانی

رده بندی سنی کتاب: 4+

ناشر: نشر پرتقال

تعداد صفحات: ۳۵

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۲۴۶۹۵

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

توتنها نیستی

توتنها نیستی

نویسنده: جکلین وودسون

مترجم: میترا امیری

رده بندی سنی کتاب: 12+

ناشر: نشر پرتقال

تعداد صفحات: ۱۵۸

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۲۴۱۲۱

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

زندگی واقعی وینی خرسه

زندگی واقعی وینی خرسه

نویسنده: لیندزی متیک و جاش گرین هات

مترجم: فرزانه مختاری

رده بندی سنی کتاب: 7+

ناشر: نشر پرتقال

تعداد صفحات: ۱۶۹

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۲۴۹۲۳

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

هتل پنج بلوط 1: مثل یک خانه

هتل پنج بلوط 1: مثل یک خانه

نویسنده: کلی جرج

مترجم: زینب خامه یار

رده بندی سنی کتاب: 7+

ناشر: نشر پرتقال

تعداد صفحات: ۱۲۵

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۲۴۸۴۸

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

من یک انسانم

من یک انسانم

نویسنده: سوزان ورده

مترجم: غزال موسوی

رده بندی سنی کتاب: 4+

ناشر: نشر پرتقال

تعداد صفحات: ۳۴

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۲۵۱۶۶

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

هم کلاسی ات را نخور!

هم کلاسی ات را نخور!

نویسنده: رایان تی هیگینز

مترجم: احسان عرب اسدی

رده بندی سنی کتاب: 4+

ناشر: نشر پرتقال

تعداد صفحات: ۴۰

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۲۵۸۰۷

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

کی کفته من بداخلاقم

کی کفته من بداخلاقم

نویسنده: سوزان لانگ

مترجم: شبنم حیدری پور

رده بندی سنی کتاب: 4+

ناشر: نشر پرتقال

تعداد صفحات: ۳۲

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۲۴۸۸۶

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

موش خوش تیپ

موش خوش تیپ

نویسنده: مو ویلمس

مترجم: مریم رئیسی

رده بندی سنی کتاب: 4+

ناشر: نشر پرتقال

تعداد صفحات: ۳۹

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۲۵۷۳۹

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

یک گاز کوچولو از کیک ماه

یک گاز کوچولو از کیک ماه

نویسنده: گریس لین

مترجم: مریم رئیسی

رده بندی سنی کتاب: 4+

ناشر: نشر پرتقال

تعداد صفحات: ۴۰

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۶۲۵۹۴۴

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من