نشریه آنلاین خوانش

تاکنون 1 نفر به این همکار امتیاز داده‌اند

سردبیر: مینا حسنی
نشریه آنلاین خوانش پنجره‌ای است رو به روایت‌های داستانی، مستند و سینمایی. هدف ایشان از پرداختن به هر شاخه از این روایت‌ها، فراهم کردن زمینه‌های شناخت و مطالعه بیشتر از رهگذر پژوهش، تالیف، تدوین و ترجمه است. قصد آن است که یک به یک و با انتخاب سرفصل‌های ادبیات داستانی ایران، مطالعاتی بر داستان‌های فارسی و نویسندگان آن داشته باشند.

 

 

هدیه هروقت برسد مایه شادمانی است. بخصوص اگر هدیه نوروز باشد و زایش و نو شدن همراهش داشته باشد.
سپاس از خوانش که درختی به نام وینش کاشته و هدیه داده، به این امید که سبزی و جان بخشی ارزانی همگی‌مان در سال جدید باشد.

 

خوانش