سی بوک

اولین نفری باشید که به این همکار امتیاز می‌دهید

اواسط سال ۱۳۹۳بود که  سی بوک فعالیت خود را شروع کرد تا به رویای معرفی و فرستادن کتاب به دوردست‌ترین نقاط ایران برسد.

کتاب ۱ تا ۱۰ از ۶۶۷ صفحه بعد
انقلاب مشروطه (پایان دوره ی قاجار) از مجموعه داستان فکر ایرانی

انقلاب مشروطه (پایان دوره ی قاجار) از مجموعه داستان فکر ایرانی

نویسنده: حمیدرضا شاه آبادی

رده بندی سنی کتاب: 15+

ناشر: افق

نوبت چاپ: ۴

سال چاپ: ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۱۶۸

شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۶۹۰۴۸۹

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

جان‌های بیمار، ذهن‌های سرحال

جان‌های بیمار، ذهن‌های سرحال

نویسنده: جان کاگ

مترجم: مهدی نصراله‌زاده

ناشر: بیدگل

نوبت چاپ: ۲

سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۲۲۲

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

بادها خبر از تغییر فصل می دهند

بادها خبر از تغییر فصل می دهند

نویسنده: جمال میرصادقی

ناشر: شباهنگ

نوبت چاپ: ۲

سال چاپ: ۱۳۶۷

تعداد صفحات: ۳۶۲

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

تارک دنیا مورد نیاز است (ده داستان تاسف‌بار)

تارک دنیا مورد نیاز است (ده داستان تاسف‌بار)

نویسنده: ميك جكسون

مترجم: گلاره اسدي آملي

ناشر: چشمه

نوبت چاپ: ۱۳

سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۱۶۰

شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۶۲۳۹۸۲

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

حفره

حفره

نویسنده: محمد رضایی راد

ناشر: چشمه

نوبت چاپ: ۴

سال چاپ: ۱۴۰۰

تعداد صفحات: ۱۶۵

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

پسر ته کلاس

پسر ته کلاس

نویسنده: آنجالی ک. رئوف

مترجم: محبوبه نجف‌خانی

رده بندی سنی کتاب: 9+

ناشر: طوطی (واحد کودک و نوجوان نشر فاطمی)

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۳۰۰

تاکنون 1 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

درآمدی بر شناخت هنر مدرن

درآمدی بر شناخت هنر مدرن

نویسنده: مانیکا بوم-داچن، جَنِت کوک

مترجم: نرگس انتخابی

ناشر: فنجان

نوبت چاپ: ۲

سال چاپ: ۱۴۰۰

تعداد صفحات: ۱۲۲

تاکنون 1 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

تاریخ خیال

تاریخ خیال

نویسنده: ژاک لوگوف

مترجم: آندیا عبائی

ناشر: روزنه

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۲۲۶

تاکنون 1 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

نظر من

پس از فوکوشیما

پس از فوکوشیما

نویسنده: ژان لوک نانسی

مترجم: نریمان جهانزاد

ناشر: لگا

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۱۴۰۰

تعداد صفحات: ۱۱۶

تاکنون 1 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

نظر من

حس کردن فرهنگ

حس کردن فرهنگ

نویسنده: اصغر ایزدی جیران

ناشر: اگر

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۱۴۰۰

تعداد صفحات: ۲۴۰

تاکنون 1 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۱۰ از ۶۶۷ صفحه بعد