ساربوک

اولین نفری باشید که به این همکار امتیاز می‌دهید

کتابفروشی اینترنتی ساربوک چند سال است که در بازار فروش کتاب به صورت غیر حضوری قدم های کوچکی برمی دارد. هدف اصلی ساربوک ، نزدیک تر کردن تجربه خرید اینترنتی به حضوری است..ساربوک تلاش می کند که جامعیت موضوعی کتاب ها رعایت کند.

تکنوکراسی و سیاستگذاری اقتصادی در ایران

تکنوکراسی و سیاستگذاری اقتصادی در ایران

نویسنده: علی‌اصغر سعیدی؛ به روایت رضا نیازمند

ناشر: لوح فکر

نوبت چاپ: ۱۶

سال چاپ: ۱۴۰۰

تعداد صفحات: ۳۱۲

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

اهل کاشانم

اهل کاشانم

نویسنده: آرش نورآقایی

ناشر: اگر

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۹۹

تعداد صفحات: ۴۹۶

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

هفت ناخدا

هفت ناخدا

نویسنده: شهریار مندنی‌پور

ناشر: مرکز

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۱۳۵

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

فرار از اردوگاه شماره 14

فرار از اردوگاه شماره 14

نویسنده: بلین هاردن

مترجم: مسعود یوسف حصیرچین

ناشر: چشمه

نوبت چاپ: ۶

سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۲۲۹

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

فوتبال علیه دشمن

فوتبال علیه دشمن

نویسنده: سایمون کوپر

مترجم: عادل فردوسی‌پور

ناشر: چشمه

نوبت چاپ: ۱۴

سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۴۲۳

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

سوفیا پتروونا

سوفیا پتروونا

نویسنده: لیدیا چوکوفسکایا

مترجم: خشایار دیهیمی

ناشر: ماهی

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۱۸۴

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

وصف طعام

وصف طعام

نویسنده: مولانا ابواسحاق حلاج شیرازی

ناشر: چشمه

نوبت چاپ: ۲

سال چاپ: ۱۳۹۴

تعداد صفحات: ۲۳۲

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

حدیث نفس : خاطرات رسته از فراموشی

حدیث نفس : خاطرات رسته از فراموشی

نویسنده: حسن کامشاد

ناشر: نی

نوبت چاپ: ۹

سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۶۰۸

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

تو به اصفهان بازخواهی گشت

تو به اصفهان بازخواهی گشت

نویسنده: مصطفی انصافی

ناشر: چشمه

نوبت چاپ: ۵

سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۲۷۶

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

آرتور و جرج

آرتور و جرج

نویسنده: جولین بارنز

مترجم: فرزانه قوجلو

ناشر: فرهنگ نشر نو

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۵۶۷

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من