جی بوک

اولین نفری باشید که به این همکار امتیاز می‌دهید
گسترش فرهنگ مطالعات

این مجموعه در سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت خورشیدی در تهران تاسیس شد. حوزه فعالیت موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات که با هدف تسهیل روند پخش کتاب و به روز کردن این حرفه در ایران به وجود آمده بود، در ابتدا تنها محدود به همکاری با دو نشر بود که تعداد عناوین آن‌ها نیز از یکصد عنوان بیشتر نبود .اما  طی این سال‌ها فعالیت‌های مجموعه روز به روز گسترش پیدا کرده است تا آن‌جا که امروزه پس از طی کردن مدت زمانی نزدیک به چهار دهه، تعداد ناشران همکار با موسسه به بیش از ۳۵۰ ناشر و تعداد عناوینی که موسسه در حال حاضر به سراسر جهان توزیع می کند به بیش از ۳۸۰۰۰ عنوان افزایش پیدا کرده اند.