باهوک

اولین نفری باشید که به این همکار امتیاز می‌دهید

باهوک از سال ۱۳۷۸ با یک کتاب فروشی فیزیکی در کرج به نام بهمن شروع شد و سال ۱۳۹۵ بود که تصمیم گرفت مختص کرج نباشد و دسترسی به کتاب و نوشت افزار را برای سراسر ایران ساده تر نماید، این وب سایت که متعلق به شرکت باز آفرینان هوشمند کالا می باشد. باهوک در زمینه های مختلف از جمله کودک و نوجوان، کمک آموزشی، رمان و داستان، دانشگاهی و … غعالیت دارد، همچنین در کنار کتاب کالاهای نوشت افزار، لوازم اداری، لوازم هنری و مهندسی هم در باهوک جایگاه خود را دارند.

تکنوکراسی و سیاستگذاری اقتصادی در ایران

تکنوکراسی و سیاستگذاری اقتصادی در ایران

نویسنده: علی‌اصغر سعیدی؛ به روایت رضا نیازمند

ناشر: لوح فکر

نوبت چاپ: ۱۶

سال چاپ: ۱۴۰۰

تعداد صفحات: ۳۱۲

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

بازیآفرینی در گردشگری

بازیآفرینی در گردشگری

نویسنده: پائول بولنسی، رومن ایگر

مترجم: محمد اعجازی

ناشر: اگر

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۹۹

تعداد صفحات: ۲۰۸

شابک: ۹۷۸۶۲۲۹۷۶۱۸۱۶

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

عصیان ریشه دار (بررسی سبک شناسانه ی شعر معاصر زنان)

عصیان ریشه دار (بررسی سبک شناسانه ی شعر معاصر زنان)

نویسنده: گالله هنری

ناشر: اگر

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۱۴۰۰

تعداد صفحات: ۲۳۲

شابک: ۹۷۸۶۲۲۹۷۹۲۲۹۲

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

راهنمای رستگاری در جابلقا

راهنمای رستگاری در جابلقا

نویسنده: علی مرسلی اهری

ناشر: اگر

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۹۹

تعداد صفحات: ۲۷۲

شابک: ۹۷۸۶۲۲۹۷۶۱۸۴۷

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

تغییر

تغییر

نویسنده: گریم ماکستون

مترجم: علی مهرآیین

ناشر: اگر

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۹۹

تعداد صفحات: ۱۵۰

شابک: ۹۷۸۶۲۲۹۷۶۱۸۲۳

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

اهل کاشانم

اهل کاشانم

نویسنده: آرش نورآقایی

ناشر: اگر

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۹۹

تعداد صفحات: ۴۹۶

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

100 میراث ایران

100 میراث ایران

نویسنده: آرش نورآقایی

ناشر: اگر

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۱۴۰۰

تعداد صفحات: ۲۵۶

شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۳۱۵۸۸۸

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

بابا بیا خانه

بابا بیا خانه

نویسنده: ا ِ پریل انسیسو

مترجم: هومن شکرایی

ناشر: اگر

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۱۴۰۰

تعداد صفحات: ۱۱۲

شابک: ۹۷۸۶۲۲۹۷۶۱۸۶۱

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

بایگانی کودکان گمشده

بایگانی کودکان گمشده

نویسنده: والریا لوئیزلی

مترجم: ویدا اسالمیه

ناشر: اگر

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۱۴۰۰

تعداد صفحات: ۳۸۴

شابک: ۹۷۸۶۲۲۹۷۶۱۸۵۴

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

فرار از اردوگاه شماره 14

فرار از اردوگاه شماره 14

نویسنده: بلین هاردن

مترجم: مسعود یوسف حصیرچین

ناشر: چشمه

نوبت چاپ: ۶

سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۲۲۹

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من