انتشارات لیوسا

اولین نفری باشید که به این همکار امتیاز می‌دهید
انتشارات لیوسا

انتشارات لیوسا از سال 1377 آغاز به کار نمود، اما شروع فعالیت فرهنگی صاحب امتیاز آن از سال 1369 و با انتشارات «درسا» و «ویس» که در حوزه های روانشناسی، روانشناسی نوین و علوم سیاسی بوده، آغاز نمود.
این انتشارات با هدف ترویج فرهنگ پژوهش و کتابخوانی و عرضه عناوین ارزشمند به قلم نویسندگان و مترجمان متخصص، فهرستی از بهترین آثار در حوزه های خودشناسی، بهبودی، تفکر نوین، مهارتهای فردی و مهارتهای زندگی، مدیریت، روانشناسی کهن الگویی و موفقیت را در اختیار جامعه فرهیخته ایران قرار داد.