لیست مقالات و مجلات

صفحه قبل مجله ۱۱ تا ۲۰ از ۳۲۸ صفحه بعد
حرفه هنرمند-43

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۴۳

عنوان : سویه‌ی پنهان منظره / جاناتان هریس / مجید اخگر

تهیه این مجله

حرفه هنرمند-43

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۴۳

عنوان : نقاشی منظره‌ی سمبلیستی: مونک، ردُن، مانه و هودلر / استفن آیزنمن، تامس کرو و… / ترجمه: سیدمحمد آوینی

تهیه این مجله

حرفه هنرمند-43

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۴۳

عنوان : در ستایش آشوب و تکثر / بهنام کامرانی

تهیه این مجله

حرفه هنرمند-43

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۴۳

عنوان : ابژه‌های فرّار / هومی بابا / ترجمه: احسان نوروزی

تهیه این مجله

حرفه هنرمند-43

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۴۳

عنوان : اعجابِ هنر یا هنرِ اعجاب؟ / مهدیه کُرد، هدا اربابی

تهیه این مجله

حرفه هنرمند-43

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۴۳

عنوان : تضاد در ماده، جذابیت در تهی / محمدحسین عماد در گفت‌وگو با ایمان افسریان و وحید حکیم

تهیه این مجله

حرفه هنرمند-43

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۴۳

عنوان : پنجره‌ی عقبی: آن حیاطِ پشتی سنگفرش شده / نعما م. روشن

تهیه این مجله

حرفه هنرمند-43

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۴۳

عنوان : هم‌آمیزیِ هنر و خبر / گفت‌وگوی محمد غفوری و رضا معطریان با عباس کوثری

تهیه این مجله

حرفه هنرمند-43

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۴۳

عنوان : به عکاسی‌ات پروبال بده / گفت‌وگوی فرانک هوروات با مارک ریبو (۱۹۸۷) / ترجمه مریم عمرانی

تهیه این مجله

حرفه هنرمند-43

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۴۳

عنوان : مارک ریبو

تهیه این مجله

صفحه قبل مجله ۱۱ تا ۲۰ از ۳۲۸ صفحه بعد