-

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۶۰

عنوان : گل کاغذی‌هایی که نسوختند / گفت‌و‌گوی غزاله هدایت و مهران مهاجر با جاسم غضبانپور

تهیه این مجله