-

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۷۱

عنوان : گذشته‌ای که نمی‌گذرد، آینده‌ای که نمی‌آید/ نیما پرژام

تهیه این مجله