-

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۴۳

عنوان : نقاشی منظره‌ی سمبلیستی: مونک، ردُن، مانه و هودلر / استفن آیزنمن، تامس کرو و… / ترجمه: سیدمحمد آوینی

تهیه این مجله