-

حرفه‌هنرمند

سردبیر :ایمان افسریان

شماره : ۴۷

عنوان : عکاسی و سینما / دیوید کمپنی / محسن بایرام‌نژاد

تهیه این مجله