-

حرفه‌هنرمند

سردبیر :ایمان افسریان

شماره : ۴۷

عنوان : زمینه‌های تاریخی و مفهومیِ ژانر طبیعت‌بیجان / نوربرت اشنایدر / سیدمحمد آوینی

تهیه این مجله