-

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۶۰

عنوان : درباره‌ی «واقعیت تو تمام است» / گل‌آرا جهانیان

تهیه این مجله