-

حرفه‌هنرمند

سردبیر :ایمان افسریان

شماره : ۴۷

عنوان : جهان به مثابه‌ی متعلق ادراک / رولان بارت / صالح نجفی

تهیه این مجله