-

حرفه‌هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۴۶

عنوان : جایگاه گرافیک معاصر ایران / گفت‌وگوی مهدی سیفی با فرشید مثقالی و …

تهیه این مجله