-

حرفه‌هنرمند

سردبیر :ایمان افسریان

شماره : ۴۷

عنوان : ملاقات با ” تبیین وضع موجود ” / وحید غلامی‌پور فرد

تهیه این مجله