-

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۴۳

عنوان : به عکاسی‌ات پروبال بده / گفت‌وگوی فرانک هوروات با مارک ریبو (۱۹۸۷) / ترجمه مریم عمرانی

تهیه این مجله