-

حرفه هنرمند

سردبیر :ایمان افسریان

شماره : ۵۳

عنوان : بالتوس نقاشی‌ست که از او هیچ نمی‌دانیم / رامین زندوکیلی

تهیه این مجله