-

حرفه‌هنرمند

سردبیر :ایمان افسریان

شماره : ۴۶

عنوان : از رئالیسم سوسیالیستی تا سنت‌های بومی / پیتر جی. چلکوفسکی / فاران اتحاد

تهیه این مجله