-

حرفه‌هنرمند

سردبیر :ایمان افسریان

شماره : ۴۷

عنوان : تصاویر ثروت: آینه‌ی جامعه‌ی هلندی / سیبیل اِبِرت‌شیفِر / نسرین هاشمی

تهیه این مجله