مسابقه خاطره نگاری کسب و کار

خاطره، یکی از عام‌‌ترین و صمیمانه‌ترین گونه‌های نوشتاری/گفتاری است و صاحبان کسب و کار با ثبت خاطرات‌شان می‌توانند علاوه بر انتقال تجربیات، باعث تشویق دیگران به کارآفرینی بشوند.